Hospitality Quality Support

Speciaal voor hotels en vakantieparken heeft Mystery Guest resultaatgerichte Hospitality Quality Support programma's ontwikkeld. Dit betreft een diversiteit aan diensten, gericht op de kwaliteit van dienstverlening in algemeenheid en de schoonmaak in het bijzonder.

De kwaliteit van schoonmaak geldt als één van de belangrijkste onderdelen van de totale gastbeleving in de hospitality sector. Een nette en schone omgeving is essentieel voor gasten en heeft een sterk bepalende invloed inzake tevredenheid en loyaliteit.

Een professionele kwaliteitszorg is essentieel en omvat alle activiteiten die zich richten op het meetbaar maken, handhaven en bevorderen van de schoonmaakkwaliteit. Om dit objectief en doelmatig te monitoren zijn een aantal instrumenten beschikbaar, welke in onze programma's worden toegepast. De kwaliteit van schoonmaak kan worden beoordeeld vanuit technisch perspectief of op belevingsniveau.
 
Hospitality Quality Support biedt een drietal programma's met betrekking tot de vermelde kwaliteitszorg. De (maatwerk) programma's zijn ontwikkeld vanuit een jarenlange kwaliteitsmanagement ervaring in de hospitality sector.

1.  Basis programma

2.  Plus programma

3.  Pro programma

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.