Voordelen CSP-model

Gezamenlijk geven deze aspecten de totale beleving weer, en kan de mate van tevredenheid berekend worden. Door de resultaten van de Mystery Shop onderzoeken te verwerken in het CSP-model, is in één oogopslag duidelijk waar de sterke en/of zwakke punten van de organisatie zich bevinden. Daarnaast kunnen de resultaten overzichtelijk afgezet worden tegenover de benchmark, tegenover resultaten uit het verleden, of zelfs tegenover resultaten van de concurrenten.