Process

Tot slot worden bij Process ook de werkwijzen en procedures meegenomen in de rapportage. Houden de medewerkers zich aan de interne (kwaliteits-)richtlijnen en instructies.

Denk hierbij aan wijze van begroeting en afscheid, kassahandelingen, retour aankopen, klachtenbehandeling, telefoonaanname et cetera.