Cast

Bij het onderdeel Cast wordt gekeken naar de medewerkers; zijn zij klantvriendelijk, klantgericht en klantgedreven, stellen zij zich (pro)actief op, geven zij blijk van persoonlijke betrokkenheid, wordt de klant gewaardeerd, passen zij up- en cross-selling toe, etc.