Zorg en Onderwijs

  

  

  

(Klik op het logo om naar de website te gaan)

Aanleiding en doelstellingen
In deze onderzoeken staat met name het verbeteren van het eerste contact met nieuwe cliënten centraal. Belangrijke punten waar tijdens onderzoeken op gelet wordt zijn onder andere: hoe staat het met de bereikbaarheid van het bedrijf, hoe verloopt het eerste contact, op welke wijze wordt de gewenste informatie verstrekt, hoe gaan medewerkers om met een informatie aanvraag en is een rondleiding door het bedrijf van het gewenste niveau?

Aanpak
De geselecteerde Mystery Shopper neemt aan de hand van een vooraf bepaalde casus (telefonisch) contact op met het bedrijf, daarbij aangevend dat hij of zij kennis wil maken met de onderneming. Vervolgens wordt het gehele proces doorlopen, waaronder de informatie verstrekking die de medewerker biedt en een eventuele rondleiding door het bedrijf indien deze aangeboden wordt. Aan de hand van deze ervaring wordt beoordeeld welke indruk de onderneming maakt bij potentiële nieuwe cliënten, en in hoeverre deze indruk overeenkomt met het gewenste imago.

Voor meer informatie over de mogelijkheden binnen deze branche, neem dan contact met ons op.