Overheid

 

 

 

 

 

 

 

Aanleiding en doelstellingen
Deze opdrachtgevers realiseren zich in toenemende mate dat de bereikbaarheid van de organisatie steeds belangrijker wordt. De bereikbaarheid levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het behoud en de versterking van het kwalitatieve imago. Bij het eerste contact is de eerste indruk die de klant hiermee krijgt cruciaal. Mystery Guest B.V. toetst voor deze instanties met name de bereikbaarheid, de telefonische dienstverlening en de communicatieve vaardigheden van de medewerkers.

Aanpak
De Mystery Shoppers nemen naar aanleiding van een vooraf vastgestelde realistische casus contact op met de organisatie. Dit kan zijn door middel van een Mystery Mailing of een Mystery Call en afhankelijk van de situatie een Mystery Visit. Er wordt hierbij onderzocht hoe snel er contact kan worden gelegd, hoe klantvriendelijk de Mystery Shopper behandeld wordt en of de Mystery Shopper naar tevredenheid geholpen wordt. (Wordt er de juiste informatie verstrekt, wordt er doorverbonden naar de juiste persoon, wordt er tijdig teruggebeld of teruggemaild, wordt er op een correcte manier gecommuniceerd?) Na het toetsen en in kaart brengen van de bereikbaarheid en (telefonische) dienstverlening, worden er aanbevelingen gedaan over eventuele verbeterpunten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden binnen deze branche, neem contact op met Mystery Guest B.V.