Profiel Mystery Shoppers

Mystery Guest heeft continue de beschikking over ruim 4.500 Mystery Shoppers, die afhankelijk van het type onderzoek worden ingezet. Belangrijke selectiecriteria zijn inlevingsvermogen, observatievermogen, objectiviteit en een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Voor iedere opdracht worden specifieke Mystery Shoppers geselecteerd die voldoen aan het profiel van een potentiële klant. Indien de opdrachtgever een hypotheekverstrekker is, zal de Mystery Shopper een huiseigenaar zijn die voldoende kennis heeft om een objectieve beoordeling te maken. Wanneer de opdrachtgever een jongerendiscotheek betreft, zullen hier ook studenten voor geselecteerd worden. Op deze manier schept het onderzoek een zo reëel mogelijk beeld van de daadwerkelijke klantbeleving.