Onze kwaliteitsgarantie

De Mystery Shop onderzoeken van Mystery Guest B.V. voldoen aan de volgende criteria:

  1. De onderzoeken moeten gerichte informatie opleveren over de interactie tussen de organisatie en haar "klanten".
  2. De informatie moet Waardevrij, Nauwkeurig en Betrouwbaar zijn. De objectieve rapportage dient zonder detailfouten te zijn.
  3. De onderzoeken moeten goed worden georganiseerd, met zo min mogelijk verstoring van uw eigen processen.
Mochten de onderzoeken niet voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden, dan brengt Mystery Guest B.V. deze niet in rekening of zij voert de onderzoeken op eigen kosten opnieuw uit.

Geheimhouding

Mystery Guest B.V. verricht alle onderzoeken, onderzoeksresultaten en de hieraan verbonden activiteiten in uiterste zorgvuldigheid. We werken uitsluitend met medewerkers die voorafgaand aan het onderzoek een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Daarnaast houdt Mystery Guest B.V. de richtlijnen en de 'Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek' aan, die zijn opgesteld door de MarktOnderzoekAssociatie (MOA).