Mystery Shopping

Mystery Guest B.V. heeft een unieke onderzoeksmethodiek ontwikkeld, op basis van de talloze Mystery Shop onderzoeken die zijn uitgevoerd sinds 1995. Of het nu gaat om business-to-consumer of business-to-business; voor de meest uiteenlopende bedrijven en organisaties zijn reeds onderzoeken uitgevoerd naar de sterke punten én gemiste kansen in hun dagelijkse werkzaamheden. Het actief stimuleren van interactie tussen klant en opdrachtgever (leverancier/verkoper/adviseur) staat bij de onderzoeken centraal.

De Mystery Shopper gaat als 'gewone' klant naar een bedrijf en onderzoekt aan de hand van een case hoe het met de kwaliteit en service van het bedrijf is gesteld. Op grond van deze bevindingen vult de Mystery Shopper een checklist in en licht deze (indien gewenst) uitgebreid toe. Deze onderzoeksgegevens worden vervolgens verwerkt en teruggekoppeld naar de opdrachtgever, in de vorm van een rapport, presentatie, advies of training. Desgewenst kan Mystery Guest B.V. ook organisaties ondersteunen bij het begeleiden of uitvoeren van verandertrajecten.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.