Ons product 'Evaluation'

Mystery Guest B.V. biedt in samenwerking met partner Tevreden BV de mogelijkheid om een eigen bedrijfsplatform op te zetten, door middel van het toonaangevende systeem Evaluation-RMS. Eventuele specifieke functies, koppelingen met andere systemen en ander maatwerk kan op bestelling gerealiseerd worden, waardoor het systeem flexibel en modulair ingezet kan worden om perfect aan te sluiten bij de specifieke doelstellingen en wensen van de opdrachtgever. Zo is er altijd sprake van maatoplossingen en is iedere onderzoeksopzet met Evaluation-RMS te ondersteunen.

De voordelen van Evaluation:

  • Het evaluatieproces kan geïntegreerd worden in de normale bedrijfsprocessen waardoor er sprake is van een continue meting;
  • Stimulering van actieve betrokkenheid bij de medewerkers en/ of respondenten;
  • Directe terugkoppeling van resultaten, benchmarks, response rates en andere statistieken;
  • Mogelijkheid om direct actie te laten volgen op bepaalde resultaten;
  • Duidelijke uitleg over onderzoeksdoelstellingen en verbeterintentie naar medewerkers en respondenten;
  • Moderne, hoogwaardige en professionele opzet en uitvoering van onderzoek;
  • Onderzoekscombinaties (internet, post, telefonisch, panel en interviews) naadloos te realiseren;
  • Historische data (eerdere onderzoeken) en dus trendanalyses te integreren;
  • Onderzoek resulteert in aantoonbare en meetbare verbeteringen;
  • Kostenbesparend ten opzichte van alternatieven;

Voor meer informatie over de mogelijkheden of een uitgebreidere omschrijving van het systeem Evaluation, neem dan gerust contact op met Mystery Guest B.V.