Tevredenheidsonderzoeken

Zowel klanten, relaties als medewerkers worden steeds kritischer, en zij geven dan ook steeds vaker hun mening over de ervaringen die zij met organisaties, producten en diensten hebben. Deze meningen zijn belangrijk voor het continue verbeteren van kwaliteit, het zorgen dat klanten en medewerkers tevreden zijn en blijven, en dat hun verwachtingen worden overtroffen. Maar verneemt u deze meningen van uw klanten? Om op te hoogte te blijven van deze belangrijke opinies, adviseert Mystery Guest B.V. tevredenheidsonderzoek dat op continue basis (al dan niet via internet) wordt uitgevoerd. Dit kunnen naast de Mystery Shop onderzoeken bijvoorbeeld ook de extern georiënteerde klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) of de intern georiënteerde medewerkertevredenheidsonderzoeken (MTO) zijn, die eventueel met een vooraf opgestelde benchmark vergeleken worden.

Benchmark

Om de resultaten van het tevredenheidonderzoek in perspectief te zetten, kan Mystery Guest B.V. de organisatie helpen een benchmark op te stellen. Dit kan een interne of een externe benchmark zijn. De interne benchmark kan gerealiseerd worden door de onderzoeksvragen voor te leggen aan de eigen medewerkers van de organisatie. Via het intranet kan dit uiterst eenvoudig gerealiseerd worden. Mystery Guest B.V. kan daarnaast een externe benchmark realiseren door middel van een Multi Cliënt ServiceScan. Ook voor het ontwikkelen van een passende onderzoeksopzet en vragenlijsten biedt Mystery Guest B.V. de benodigde knowhow.

Het platform CEMeasy

Mystery Guest B.V. biedt de mogelijkheid om met CEMeasy software een eigen bedrijfsplatform op te zetten. CEMeasy betekent Customer Experience Monitor easy. Het biedt de mogelijkheid voor bedrijven en organisaties om zelfstandig tevredenheidsonderzoeken onder klanten of medewerkers uit te voeren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om vragenlijsten te activeren en mensen uit te nodigen deze online in te vullen en te verzenden.

De voordelen:  
• Flexibel
• Innovatief
• 24/7 bereikbaar
• Direct printbaar
• In eigen beheer met database
• Binnen 24 uur de eerste resultaten
• Mogelijkheid van onderzoeken in PDF
• Het versterkt de band met uw klanten en medewerkers
• Het downloaden van gegevens voor verdere bewerking (.CSV bestand)

De verschillende modules zijn:
• KTO (klanttevredenheidsonderzoeken)
• MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoeken)
• Mystery Guest Module
• Nieuwsbrief Module

Voor meer informatie over de mogelijkheden of een uitgebreidere omschrijving van het CEMeasy, neem dan gerust contact met ons op.