Business model

Door de jarenlange ervaring van Mystery Guest B.V. op het gebied van tevredenheidonderzoek, kan er voor iedere opdrachtgever maatwerk geleverd worden. De specifieke producten en diensten van het bedrijf worden ontwikkeld en vormgegeven aan de hand van de behoeften en wensen van de opdrachtgever. Mystery Guest B.V. hanteert het onderstaande business model in het ontwikkelproces:
Vanuit de klantbeleving wordt gekeken naar de verwachtingen die de organisatie heeft neergezet bij haar klanten. Daarnaast wordt ook gekeken in hoeverre deze overeenkomen met de gewenste identiteit en in hoeverre deze verwachtingen leiden tot tevreden en op termijn dus loyale klanten.